Manolis Bardanis

Manolis Bardanis

CEO Founder

Areti Levogianni

Co Founder

Alexandros Kontopoulos

Divemaster